۱) پس از آماده شدن کارت عضویت انجمن، کارت به نشانی محل سکونت ارسال خواهد شد.

۲) حق عضویت انجمن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ریال می‎باشد.

۳) حداکثر حجم مجاز برای هرکدام از تصاویر ۱ مگابایت می‎باشد.