نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل سن شماره تماس تخصص(گرایش) محدوده جغرافیایی مورد نظر شرایط زمانی کار سایر شرایط
نهال ریخته گران کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۲ ۰۹۳۷۶۸۶۹۲۳۹ رشدی و اکتسابی غرب تهران پاره وقت مایل به همکاری در شیفت بعد از ظهر می باشم
سمانه دهقانی گلستانی کارشناسی گفتاردرمانی و دانشجوی ارشد گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۴ ۰۹۱۲۷۵۰۱۳۲۶ اختلال زبانی. لکنت . فلج مغزی . اسیب شنوایی . تولید . دیسلکسی استان قم پاره وقت
شمیم حسینی فر کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۵ ٠٩١٢٧١٠٠۶٩٩ صوت،بلع،آفازى،اختلالات کودکان مرکز،غرب،شمال غرب،شمال،شمال شرق تهران تمام وقت امکان همکارى در کلینیک با شرایط زمانى پاره وقت
فاطمه خابوری کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۲۶ ۰۹۱۰۲۱۵۵۹۶۸ اختلالات رشدی استان تهران پاره وقت دارای سه سال سابقه کار
طاهره مصطفی پور کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۸ ۰۹۱۸۵۱۶۰۲۸۰ تولید استان قم پاره وقت
 سپیده محمدی کارشناسی گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۵ ۰۹۱۸۶۸۸۶۰۳۴ شرق و شمال شرق  تهران  پاره وقت  مایل به همکاری در شیفت بعد از ظهر می باشم
حامد غلامی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۸ ۰۹۳۸۷۳۳۹۵۷۲ امور توان بخشی و مدیریت مراکز توان بخشی و بهداشتی درمانی استان تهران تمام وقت
یگانه سعادتی کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۲۶ ۰۹۱۹۱۲۳۱۲۲۵ رشدی غرب تهران
پریا پرهیزکار کارشناسی ارشد گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۲۹ ۰۹۱۰۹۲۵۶۷۳۷ کودک و بزرگسال تبریز پاره وقت علاقه مند کار در زمینه درمان مشکلات ارتباطی بزرگسالان
 مریم بیگلری  دانشجوی ارشد گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۵ ۰۹۱۸۸۰۸۳۶۵۸ تمامی اختلالات  همدان پاره وقت
محدثه ولیزاده کارشناسی گفتاردرمانی ۲۴ ۰۹۱۲۹۴۶۳۵۳۰ محدوده شمال و غرب تهران پاره وقت مرکز توانبخشی
 سارینا حسینی  کارشناسی گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی همدان  ۲۳ ۰۹۱۸۳۷۳۲۱۳۱  تهران تمام وقت محل زندگی وردآورد کرج