ردیف

عنوان

مدرسین

مکان

زمان

امتیاز

وضعیت

 ۱ ارزیابی و درمان اختلال بلع در بیماری های نورولوژیکآقایان دکتر داود سبحانی راد و علی اکبر دشتله یی مشهد، سازمان نظام پزشکی جمعه ۱۴ مهر ۵ امتیازبرگزار شد
 ۲ درمان لکنت در کودکان پیش از سن مدرسه آقایان ابراهیم برزگر بفرویی و میثم شفیعی تهران، دانشکده علوم توانبخشی  ایران پنج شنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۰ امتیازبرگزار شد
 ۳ مهندسی مداخله در ۸ مرحله، به منظور دستیابی به درمانی پایدار برای لکنت  آقای میثم شفیعی قم، دانشگاه علوم پزشکیپنج شنبه ۱۳ مهر ۵ امتیاز برگزار شد
 ۴ اولین سمپوزیوم تخصصی لکنت کودک ایران تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پنج شنبه ۴ آبان ۵ امتیاز

برگزار شد

 ۵ نقشه راه مداخله و مستندسازی فعالیت بالینی در حیطه لکنت آقای میثم شفیعی شیراز جمعه ۱۲ آبان  برگزار شد
۶ طراحی برنامه درمانی براساس تحلیل نمونه گفتار (مرحله اول: دوره پیش زبانی و شروع زبان اموزیخانم ها زهرا آقارسولی و سوسن غفاری تهران، دانشکده علوم توانبخشی ایران چهارشنبه و پنج شنبه ۱ و ۲ آذر ۱۰ امتیاز برگزار شد
۷ آشنایی با روش های  درمان زبان پریشی مبتنی بر مدل سازمان بهداشت جهانیخانم دکتر زهرا سادات قریشی کرج، نظام پزشکی پنج شنبه ۹ آذر ۵ امتیاز برگزار شد
 ۸ آزمون تشخیصی آوایی و واجی خانم ها دکتر طلیعه ظریفیان، مینا فتوحی و مرسده ایمانی تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پنج شنبه ۲۳ آذر ۵ امتیازبرگزار شد
 ۹ پایش نیمرخ ارزیابی زبان در کودکان(پانا) خانم ها دکتر یلدا کاظمی و محبوبه نخشب اهواز،دانشکده توان بخشی ۱ و ۲ آذر بدون امتیازبرگزار شد

 

 ۱۰ روش های نوین ارزیابی زبان پریشی برای توان بخشی شناختی بر اساس شاخص های LQ، AQ و CQ آقای دکتر رضا نیلی پور،  خانم ها دکتر زهرا قریشی، هدی موزونی، عاطفه یوسفی و مهدیه کرمی تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۲۷ آذر ۵ امتیازبه حدنصاب نرسید
۱۱درمان لکنت مبتنی بر پارادایم رفتارگرایی برای همه گروه های سنیآقای میثم شفیعیشیراز۷ دی۵ امتیازبرگزار شد
۱۲کاربرد مداخله مبتنی بر فعالیت در درمان لکنت برای کودکان مدرسه رو و نوجوانانآقای میثم شفیعی، آقای محمدرضا یوسفییزد۱۳ بهمن۵ امتیاز 

برگزار شد

۱۳سمپوزیوم مدیریت درمان اختلالات ارتباطی کودکان دارای اتیسم با محوریت درمان تیمیتهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳ بهمن۶ امتیاز 

برگزار شد

۱۴ارزیابی و درمان اختلالات بلع در بزرگسالانخانم ها دکتر مرضیه پورجواد، آصفه معماریاناصفهان، دانشکده علوم توانبخشی۱۷ و ۱۸ بهمن۱۰امتیازبرگزار شد
 ۱۵ تفسیر استروبوسکوپی آقای دکتر ابوالفضل صالحی، خانمها نرگس جعفری و آرزو حسنوند تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۲۶ بهمن ۵ امتیاز به حد نصاب نرسید
 ۱۶ طراحی برنامه درمانی براساس تحلیل نمونه گفتار (مرحله اول: دوره پیش زبانی و شروع زبان اموزی خانم ها زهرا آقارسولی و سوسن غفاری کرج، مرکز توانبخشی آوا ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۰ امتیاز ظرفیت تکمیل شد
 ۱۷ مداخله در اختلال بلع نوزادان و کود کان از بخشهای مراقبتهای ویژه تا منزل خانم منیژه زارعی یزد ۲۵ اسفند ۵ امتیاز ثبت نام از طریق تماس با شماره ۰۹۱۳۱۵۶۶۶۲۴