دسته‌بندی نشده

بسته های ارزیابی پانا، دربرگیرنده پرونده هایی برای ارزیابی توصیفی مهارتهای زبانی کودکان در ۳ بازه سنی ۹ تا ۱۸ ماهگی، ۱۸ تا ۳۰ ماهگی و ۵/۲ تا ۵ سالگی و راهنمای هر کدام می باشند که نهایتاً درمانگران می توانند با رسم یک نیمرخ و با کمک گرفتن از درخت تصمیم گیری موجود در […]

از اساتید گرامی و همکاران عزیز درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خود را درباره بهتر برگزار شدن همایش پانزدهم از طریق پست الکترونیک Slpcongress15@yahoo.com با دبیرخانه همایش درمیان بگذارند. منتظر تماس های شما هستیم. روابط عمومی انجمن علمی گفتاردرمانی ایران