شعب استانی

تاریخ انتخابات ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵  (دوره دوم) اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه خوزستان به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره آقای دکتر مجید سلطانی دبیر خانم سارا نادری خزانه دار خانم ندا طهماسبی بازرس خانم مژده حق شناس

اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه البرز انجمن علمی گفتاردرمانی ایران تاریخ انتخابات ۱۸/۱۰/۹۴ رییس هیات مدیره خانم مامک جولایی، دبیر آقای دکتر عبدالرضا مزینی، خزانه دار آقای امیر آرامی، بازرس آقای هادی رضایی

به اطلاع اعضای انجمن در استان فارس می رساند که انتخابات هیئت مدیره و بازرسین شعبه فارس در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ برگزار می گردد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد. روابط عمومی انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

  • 1
  • 2