,

قابل توجه تهيه كنندگان آثار مكتوب و تجهيزات

لطفا جهت درخواست تاييديه انجمن علمي گفتاردرماني، فرم زير را دانلود، و پس از تكميل آن، به پست الكترونيك انجمن ارسال فرماييد.   فرم درخواست تاییدیه…
,

بسته هاي ارزيابي "پانا"

بسته های ارزیابی پانا، دربرگیرنده پرونده هایی برای ارزیابی توصیفی مهارتهای زبانی کودکان در 3 بازه سنی 9 تا 18 ماهگی، 18 تا 30 ماهگی و 5/2 تا 5 سالگی و راهنمای هر کدام می باشند که نهایتاً درمانگران می توانند با رسم یک نیمرخ و با کمک گرفتن از د…
,

معرفی کتاب دارو درمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان

معرفی کتاب دارو درمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان در مقدمه این کتاب آمده است: بیشتر اختلالات گفتارو زبان ، یک ماهیت نورولوژیک دارند پس میتوان جهت کاهش نقایص نورولوژیک در این بیماران از داروهایی بهره برد که در بهبود نواقص نورولوژیک مفید باشند.…