گزارش عملکرد شعبه البرز

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم انجمن گفتار درمانی شعبه استان البرز در سال 96   بدینوسیله گزارش عملکرد شعبه استان البرز انجمن گفتار درمانی به شرح زیر تقدیم می گردد 1- برگزاری کارگاه های آموزشی و ژورنال کلاب کارگاهای آموزشی برگزارشده با…

گزارش سال 1396 شعبه کرمانشاه

مقدمه: انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن گفتار درمانی کرمانشاه در تاریخ 1396/6/13 انجام شد و آغاز به کار رسمی این شعبه از تاریخ 1396/7/19 با مجوز رسمی انجمن مرکزی، می باشد.   گزارش عملکرد این شعبه در پنج ماه پس از تاسیس به شرح زیر می…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه آذربایجان غربی

تاریخ انتخابات 15 دی ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه آذربایجان غربی به شرح زیر  می باشد: آقای صادق روشن دل آقای ایرج داداش پور خانم نازیلا سالاری مجد بازرس خانم وحیده حسن خانی عضو علی البدل هیئت مدیره: آقای م…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه

تاریخ انتخابات 13 شهریور ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه به شرح زیر  می باشد: آقای هیوا محمدی خانم مینا رضوانی خانم نسرین داردانی بازرس آقای عمار لطفی عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم بهناز سلیمانی بازرس عل…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه گیلان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 21 بهمن ماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه گیلان به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره خانم زهرا خانزاده دبیر خانم فاطمه محمودی خزانه دار آقای محمد اخوان بازرس خانم مریم جلالی …

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه خوزستان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 30 دی ماه 1395  (دوره دوم) اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه خوزستان به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره آقای دکتر مجید سلطانی دبیر خانم سارا نادری خزانه دار خانم ندا طهماسبی بازرس خانم مژده حق شناس …

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه قم انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 13 آبان ماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه قم به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره آقای محمد حسن قنبری دبیر خانم اعظم برخوردار خزانه دار خانم فاطمه ضیغمی بازرس خانم شفیعه پناه زاده …

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه یزد انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 26 شهریورماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه یزد: رییس هیات مدیره آقای محمد رضا یوسفی دبیر خانم منصوره اخوان خزانه دار خانم طوبی درون پرور بازرس آقای سید حسین سعید نامه …

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه اصفهان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 11 مرداد ماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه اصفهان به شرح زیر  می باشد: رییس هیات مدیره خانم دکتر فاطمه درخشنده دبیر آقای دکتر حمید کریمی خزانه دار آقای میثم شفیعی بازرس خانم دکتر محبوبه نخشب …

اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه خراسان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 9 بهمن1394 اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه خراسان: رییس هیات مدیره آقای دکتر حمید طیرانی نیک نژاد دبیر آقای مجتبی پور زکی خزانه دار خانم لیلا اعزازی بازرس آقای مهدی خدادوست  …