گزارش عملکرد شعبه البرز

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم انجمن گفتار درمانی شعبه استان البرز در سال 96   بدینوسیله گزارش عملکرد شعبه استان البرز انجمن گفتار درمانی به شرح زیر تقدیم می گردد 1- برگزاری کارگاه های آموزشی و ژورنال کلاب کارگاهای آموزشی برگزارشده با…

برگزاري كارگاه "ارزيابي و توانبخشي CAPD" در كرج

كارگاه دو روزه "ارزيابي و توانبخشي CAPD" در روزهاي 28 و 29 بهمن و همچنین 5 و 6 اسفنددر شعبه کرج انجمن علمی گفتار درمانی ایران برگزار شد.

اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه البرز انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه البرز انجمن علمی گفتاردرمانی ایران تاریخ انتخابات 18/10/94 رییس هیات مدیره خانم مامک جولایی، دبیر آقای دکتر عبدالرضا مزینی، خزانه دار آقای امیر آرامی، بازرس آقای هادی رضایی…