اصفهان

به یاری خداوند یکتا، جلسه انتخابات شعبه اصفهان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران با استقبال اکثریت اعضای انجمن در این استان در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ در محل سالن کنفرانس نظام پزشکی استان اصفهان و با حضور رئیس و دبیر انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، جناب آقای علی قربانی و سرکار خانم دکتر یلدا کاظمی تشکیل […]