فارس

به اطلاع اعضای انجمن در استان فارس می رساند که انتخابات هیئت مدیره و بازرسین شعبه فارس در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ برگزار می گردد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد. روابط عمومی انجمن علمی گفتاردرمانی ایران