اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه گیلان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 21 بهمن ماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه گیلان به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره خانم زهرا خانزاده دبیر خانم فاطمه محمودی خزانه دار آقای محمد اخوان بازرس خانم مریم جلالی …