اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه خوزستان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 30 دی ماه 1395  (دوره دوم) اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه خوزستان به شرح زیر می باشد: رییس هیات مدیره آقای دکتر مجید سلطانی دبیر خانم سارا نادری خزانه دار خانم ندا طهماسبی بازرس خانم مژده حق شناس …