قم

برگزاری انتخابات شعبه استان قم به یاری خداوند یکتا، جلسه انتخابات شعبه استان قم انجمن علمی گفتاردرمانی ایران با استقبال اکثریت اعضای انجمن در این استان در روز پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در محل نظام پزشکی قم و با حضور جناب آقای علی قربانی رئیس انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و جناب آقای وثوقی مسئول کمیته […]