,

کنفرانس علمی یک روزه "اختلال پردازش شنوایی مرکزی یا CAPD

دانشکده علوم توانبخشی شیراز برگزار می کند: کنفرانس علمی یک روزه "اختلال پردازش شنوایی مرکزی یا CAPD" در تاریخ پنج شنبه 18 آذر 95 3.25 امتیاز بازآموزی جهت رشته های شنوایی شناسی و گفتاردرمانی نموده است. مدرسین کارگاه، خانم دکترافسانه دوستی…

كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان

انجمن علمي گفتاردرماني ايران (شعبه اصفهان) برگزار مي كند: كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان، هفدهم آذر 1395 ثبت نام كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان با 5 ام…

كارگاه هاي نيمه دوم سال 1395

با سلام خدمت همكاران عزيز، وضعيت كارگاه هاي نيمه دوم سال 1395 كه توسط انجمن علمي گفتاردرماني ايران برگزار مي گردد، در جدول پيوست ارائه گرديده است. اين جدول به روز رساني خواهد شد. ردیف عنوان مدرسین زمان مکان امتیاز وضعیت …

آغاز ثبت نام كارگاه "تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی"

آغاز ثبت نام كارگاه "تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی"   انجمن علمی گفتاردرمانی برگزار می کند:کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی.زمان پنج شنبه 18 آ…

کارگاه یک روزه "درمان لکنت"

انجمن علمی گفتاردرمانی ایران - شعبه استان يزد برگزار می کند: کارگاه یک روزه "درمان لکنت" تاریخ: پنج شنبه چهارم آذرماه1395 مکان: يزد- ميدان همافر- سالن اداره آموزش و پرورش استثنايي ساعت: 8 لغایت 16 سخنران: جناب آقای میثم شفیعی لازم به ذکر ا…

کارگاه یک روزه "روند درمان لکنت: از ابتدا تا انتها"

انجمن علمی گفتاردرمانی ایران - شعبه استان فارس برگزار می کند: کارگاه یک روزه "روند درمان لکنت: از ابتدا تا انتها" تاریخ: چهارشنبه سوم آذرماه 1395 مکان: اداره نظام پزشکی شیراز ساعت: 8 لغایت 16 سخنران: جناب آقای میثم شفیعی لازم به ذکر است که این …

كارگاه "ارزيابي و درمان اختلالات بلع و تغذيه در كودكان" با امتياز بازآموزي

كارگاه "ارزيابي و درمان اختلالات بلع و تغذيه در كودكان" با 5 امتياز بازآموزي، پنجشنبه 20 آبان 1395 در كرج برگزار مي شود. مدرسين كارگاه فوق، خانم ها عطيه اشتري و گلاويژ كريمي جوان هستند.…