اخبار داخلی

اطلاعیه مهم انجمن علمی گفتاردرمانی ایران در هفتمین انتخابات نظام پزشکی ضمن حمایت همه جانبه از همکاران زیر، از اعضای محترم انجمن و سایر همکاران عزیز عضو نظام پزشکی درخواست می نماید با حضور حداکثری خود به ایشان رای دهند. ۱- جناب آقای اتابک وثوقی، استان تهران، تهران ۲- جناب آفای دکتر عبدالرضا مزینی، استان […]