,

كارگاه "رويكرد درمان دستي در اختلالات صوت" در کرج برگزار شد

كارگاه "رويكرد درمان دستي در اختلالات صوت"، كرج، در روز 25 آذر 1395 برگزار شد.
,

كارگاه برنامه تحريكات دهاني در كودكان نارس جهت تسريع تغذيه از راه دهان برگزار شد

كارگاه "برنامه تحريكات دهاني در كودكان نارس جهت تسريع تغذيه از راه دهان" در دانشکده علوم توانبخشی ایران در تهران در روز 25 آذر  1395 برگزار شد. …
,

مسابقه خیریه فوتسال به نفع کودکان اتیسم استان گیلان

مسابقه خیریه فوتسال ستارگان هنر ایران و هنرمندان استان گیلان  به نفع کودکان اتیسم استان گیلان مکان: سالن تختی ورزشگاه عضدی زمان: چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 17 برای هماهنگی با شماره 09362201278 تماس گرفته شود. …
, ,

کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با استروبوسکوپ

دانشکده علوم توانبخشی زاهدان اقدام به برگزاری کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با استروبوسکوپ در تاریخ پنج شنبه ۹ دی 95 با ۵ امتیاز بازآموزی جهت رشته های گفتاردرمانی و پزشکان عمومی نموده است. کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با اس…
,

کارگاه تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تهران برگزار شد

کارگاه تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تاریخ پنج شنبه 18 آذر در دانشکده علوم توانبخشی تهران برگزار شد.   …
,

كارگاه روند ارزیابی و رسم نیمرخ زبانی برای کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان در اصفهان برگزار شد

كارگاه روند ارزیابی و رسم نیمرخ زبانی برای کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان در دانشکده علوم توانبخشی اصفهان در تاریخ چهارشنبه 17 آذر برگزار شد.   …
,

کارگاه درمان لکنت در یزد برگزار شد

کارگاه درمان لکنت در تاریخ پنج شنبه 4 آذر در سالن اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزارشد.  
,

نامه به كميسيون بهداشت مجلس براي تحت پوشش بيمه قراردادن خدمات گفتاردرماني

نامه به كميسيون بهداشت مجلس براي تحت پوشش بيمه قراردادن خدمات گفتاردرماني مشروح نامه
,

جلسه بررسي مشكلات همكاران استان فارس، شيراز، جمعه 5 آذر 1395

در تاريخ 4 و 5 آذر 1395، آقايان علي قرباني، اكبر داروئي و اتابك وثوقي (رييس، نايب رييس و مسئول كميته فني انجمن) ضمن سفر به شهر شيراز، از نزديك با تني چند از همكاران درباره مسائل اخير به وجود آمده در استان فارس گفتگو و تبادل نظر كردند. در اين ملاقا…