اخبار

برگزاری انتخابات شعبه استان قم به یاری خداوند یکتا، جلسه انتخابات شعبه استان قم انجمن علمی گفتاردرمانی ایران با استقبال اکثریت اعضای انجمن در این استان در روز پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در محل نظام پزشکی قم و با حضور جناب آقای علی قربانی رئیس انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و جناب آقای وثوقی مسئول کمیته […]

    به نام پروردگار یکتا فراخوان مقاله پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   به یاری خداوند بزرگ، پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، هفتم الی هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶ در تهران برگزار می گردد. لذا از کلیه صاحب نظران و پژوهشگران علاقمند به موضوعات و مباحث نوین مرتبط با حوزه گفتاردرمانی دعوت می شود، با توجه به محورهای […]