نوروز تان پیروز باد

تابلو "هفت سین" اثر استاد فرشچیان   برخیز که می‌رود زمستان       بگشای در سرای بستان نارنج و بنفشه بر طبق نه       منقل بگذار در شبستان وین پرده بگوی تا به یک بار       زحمت ببرد ز پیش ایوان برخیز که باد صبح نوروز       …

میلاد رسول اکرم برهمگان خجسته باد

به نام خدا گیتی، آکنده از شمیم رحمانی شده است و رایحه ای ناب از گلزار نبوی بر عاشقان خدا مژده های دل انگیز می‎دهد. عاشقان می‎داندد این رایحه‎ی دلگشا از جنس این سرا نیست و روضه‎ی جانشان نسیم آن سوی جهان را استشمام می‎کند. یا رب این بوی خوش از…