نوشته‌ها

تقاضانامه شرکت در آزمون استروبوسکوپی

قابل توجه همکارانی که تمایل به دریافت تائیدیه استروبوسکوپی از انجمن علمی گفتاردرمانی دارند. تقاضانامه_تاییدیه_مهارت_استروبوسکوپی

مراحل آزمون استروبوسکوپی

قابل توجه همکارانی که تمایل به دریافت تائیدیه استروبوسکوپی از انجمن علمی گفتاردرمانی دارند. مراحل آزمون استروبوسکوپی

اطلاعیه آزمون استروبوسکوپی

در پی درخواست همکاران محترم از نقاط مختلف کشور برای شرکت در آزمون و دریافت تائیدیه توانایی انجام و تفسیر استروبوسکوپی، اجرای این فعالیت از سر گرفته می شود.همکاران با درجه کارشناسی دانش آموخته قبل از 1390که واجد شرایط بوده اند و پیش تر برای این آزم…