نوشته‌ها

کارگاه دو روزه ارزیابی و توان بخشی اختلال پردازش شنوایی مرکزی (CAPD) در کودکان

    آغاز ثبت نام کارگاه دو روزه ارزیابی و توان بخشی اختلال پردازش شنوایی مرکزی (CAPD) در کودکان، 28 و 29 بهمن 1395دارای 10 امتیاز بازآموزی برای کارشناسان و کارشناسان ارشد گفتاردرمانی و شنوایی شناسی مدرسین: خانم ها دکتر فرزانه ضمی…

کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی

برگزاری مجدد کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تاریخ 19 بهمن ماه 1395 دارای 5 امتیاز بازآموزی ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد گفتاردرمانی عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران مدرسین: خانم ها دکتر ناهید جل…

کارگاه مقدماتی مبانی عصب شناختی، ارزیابی و ارتقا آن

موسسه رشد پایدار جوانه ها برگزار می کند: کارگاه مقدماتی تئوری ذهن(مبانی عصب شناختی، ارزیابی و ارتقاءآن)، با 5 امتیاز بازآموزی برای کلیه مقاطع گفتاردرمانی. دبیرعلمی: خانم دکتر طلیعه ظریفیان مدرسین: خانم نجوا موسوی و آقای محمد بهمنی زمان…