نوشته‌ها

تعرفه خدمات گفتاردرمانی 1396

نرخ تعرفه گفتاردرمانی بخش خصوصی سال 1396 از طریق دانلود فایل زیر قابل دسترسی می باشد. تعرفه خصوصی