نوشته‌ها

كارگاه تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی

ثبت نام كارگاه "تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی" با 5 امتياز بازآموزي از سه شنبه 8 فروردين 1396 آغاز مي شود. مدرسين: خانم ها دكتر ناهيد جليله وند، مرضيه فرجي، سمانه و فاطمه باباجاني زمان: چهارشنبه…

کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی

برگزاری مجدد کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تاریخ 19 بهمن ماه 1395 دارای 5 امتیاز بازآموزی ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد گفتاردرمانی عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران مدرسین: خانم ها دکتر ناهید جل…
,

کارگاه تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تهران برگزار شد

کارگاه تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی در تاریخ پنج شنبه 18 آذر در دانشکده علوم توانبخشی تهران برگزار شد.   …

كارگاه "برنامه تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهان"

كارگاه "برنامه تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهان" با 5 امتياز بازآموزي براي كارشناسان و كارشناسان ارشد گفتاردرماني انجمن علمي گفتاردرماني ايران برگزار مي كند: كارگاه "برنامه تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهان" با 5…

آغاز ثبت نام كارگاه "تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی"

آغاز ثبت نام كارگاه "تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی"   انجمن علمی گفتاردرمانی برگزار می کند:کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی.زمان پنج شنبه 18 آ…