نوشته‌ها

, ,

کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با استروبوسکوپ

دانشکده علوم توانبخشی زاهدان اقدام به برگزاری کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با استروبوسکوپ در تاریخ پنج شنبه ۹ دی 95 با ۵ امتیاز بازآموزی جهت رشته های گفتاردرمانی و پزشکان عمومی نموده است. کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با اس…