آرشیو برچسب‌ها: سال 1396

تابلو “هفت سین” اثر استاد فرشچیان   برخیز که می‌رود زمستان       بگشای در سرای بستان نارنج و بنفشه بر طبق نه       منقل بگذار در شبستان وین پرده بگوی تا به یک بار       زحمت ببرد ز پیش ایوان برخیز که باد صبح نوروز       در باغچه می‌کند گل افشان خاموشی بلبلان مشتاق       در موسم گل ندارد امکان […]