نوشته‌ها

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه اصفهان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 11 مرداد ماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه اصفهان به شرح زیر  می باشد: رییس هیات مدیره خانم دکتر فاطمه درخشنده دبیر آقای دکتر حمید کریمی خزانه دار آقای میثم شفیعی بازرس خانم دکتر محبوبه نخشب …

كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان

انجمن علمي گفتاردرماني ايران (شعبه اصفهان) برگزار مي كند: كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان، هفدهم آذر 1395 ثبت نام كارگاه روند ارزيابي و رسم نيمرخ زباني براي كودكان داراي اختلالات تكاملي زبان با 5 ام…