نوشته‌ها

گزارش عملکرد شعبه البرز

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم انجمن گفتار درمانی شعبه استان البرز در سال 96   بدینوسیله گزارش عملکرد شعبه استان البرز انجمن گفتار درمانی به شرح زیر تقدیم می گردد 1- برگزاری کارگاه های آموزشی و ژورنال کلاب کارگاهای آموزشی برگزارشده با…

کارگاه "روند ارزیابی و رسم نیمرخ زبانی برای کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان"

انجمن علمی گفتاردرمانی شعبه البرز برگزار می کند: کارگاه "روند ارزیابی و رسم نیمرخ زبانی برای کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان" با 5 امتیاز بازآموزی. مدرسین: خانم ها استاد زهرا آقا رسولی، دکتر یلدا کاظمی، محبوبه نخشب و تهمینه ملکی تاریخ: 16 دی م…