نوشته‌ها

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه مازندران

تاریخ انتخابات 5 مرداد ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه مازندران به شرح زیر  می باشد: آقای مهدی دهقان آقای عباس پورابراهیم عمران آقای وحید شعاری بازرس خانم شیما مطلوبی عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم فاطمه علیدوست باز…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه آذربایجان غربی

تاریخ انتخابات 15 دی ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه آذربایجان غربی به شرح زیر  می باشد: آقای صادق روشن دل آقای ایرج داداش پور خانم نازیلا سالاری مجد بازرس خانم وحیده حسن خانی عضو علی البدل هیئت مدیره: آقای م…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه

تاریخ انتخابات 13 شهریور ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه به شرح زیر  می باشد: آقای هیوا محمدی خانم مینا رضوانی خانم نسرین داردانی بازرس آقای عمار لطفی عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم بهناز سلیمانی بازرس عل…
,

برگزاری اولین اجلاس سراسری شعب استانی

برگزاری اولین اجلاس سراسری شعب استانی زمان: پنج شنبه 2 شهریور 1396 ساعت 8 الی 17 مکان: تهران، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجمن علمی گفتاردرمانی ایران…