نوشته‌ها

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه

تاریخ انتخابات 13 شهریور ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه به شرح زیر  می باشد: آقای هیوا محمدی خانم مینا رضوانی خانم نسرین داردانی بازرس آقای عمار لطفی عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم بهناز سلیمانی بازرس عل…