نوشته‌ها

گزارش عملکرد شعبه البرز

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم انجمن گفتار درمانی شعبه استان البرز در سال 96   بدینوسیله گزارش عملکرد شعبه استان البرز انجمن گفتار درمانی به شرح زیر تقدیم می گردد 1- برگزاری کارگاه های آموزشی و ژورنال کلاب کارگاهای آموزشی برگزارشده با…

گزارش سال 1396 شعبه کرمانشاه

مقدمه: انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن گفتار درمانی کرمانشاه در تاریخ 1396/6/13 انجام شد و آغاز به کار رسمی این شعبه از تاریخ 1396/7/19 با مجوز رسمی انجمن مرکزی، می باشد.   گزارش عملکرد این شعبه در پنج ماه پس از تاسیس به شرح زیر می…